Fàilte Chridheil Ìleach An Cuan Leabaidh agus Bracaist
An Cuan (n.m.pl cuaintean, ocean; narrow sea inlet. M. Ir. cuan, a haven).
Is taigh-aoigheachd baganta cofhurtail An Cuan ann am meadhan baile Bhogh Mhòir, prìomh bhaile riaghlach  agus malairteach eilean Ìle. Tha sinn nar sàr àite meadhanach ‘son faotainn a-mach  mu Eilean Ìle agus tadhal air ochd taighean-staile uisge-beatha an eilein. Tha  goireasan ensuite nar seòmraichean air fad agus tha iad soilleir lurach, le  seallaidhean fairge no gàrraidh. Chaidh an t-àite-fuirich a chruthachadh le  cùram, a dhèanamh àite sìtheil cofhurtail cinnteach dhuibh. Chìthear ar  maiseachadh leis an àirneis co-aimsireil agus àrsaidh as fheàrr.