A’ RuigsinnView An Cuan bed and Breakfast in a larger map

‘S urrainn dhuibh An Cuan a’ ruigsinn gu soirbh nuair  a ruigeas sibh Eilean Ìle. Tha sinn suidhichte ann am meadhan baile Bhogh  Mhòir, a tha gu math dlùth air meadhan an eilein.
Tha Bogh Mòr mun aon astar bho Phort Asgaig agus Phort Ilein, an  dà chaladh. Ruigidh sibh Bogh Mòr le càr, rothair no bus bho na puirt.
Tha am port-adhair suidhichte eadar Port Ilein agus Bogh Mòr. Ruigear  An Cuan Leabaidh agus Bracaist le bus no tagsaidh bho sin.

Tha An Cuan Leabaidh is Bracaist air Sràid MhicSheumais, dìreach dheth a’ Phrìomh Shràid, agus faisg air an Eaglais Chruinn is Taigh-staile Bhogh Mhòir ainmeil.