Tachartasan Ileach


Na tha air: Tachartasan Ìleach ann an 2013:

 

Coiseachd Ìle Walk Islay 14mh – 19mh Giblean
Fèis Ìle: Uisge-beatha is Cèol 24mh Cèitean – 1mh Ògmhios
Mòd Ìle Disathairne 8mh Ògmhios
Islay Beach Rugby Disathairne 8mh  Ògmhios
Fèis Cèol Seòmair Cantilena 30mh Ògmhios – 5mh Iuchar
Fèis na Cuan, Port Ellen 2mh – 4mh Lùnastal
Ardbeg Leth Marathon Ìle Didòmhnaich 3mh Lùnastal
Rothairean : Ride of the Falling Rain Disathairne 4mh Lùnastal
Taisbeanadh Àiteachail Ìle Diardaoin 8mh Lùnastal
Fèis Leabhar Ìle Sultain
Fèis Jazz Ìle Sultain